Aktualności


Ankieta dotycząca zjawiska przemocy

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zjawiska przemocy. Niniejsza ankieta jest częścią diagnozy i ma na celu ukazanie skali problemu przemocowego na terenie gminy Bulkowo.

Istotą badania jest poznanie opinii oraz postaw względem problemu przemocowego oraz oszacowanie skali zjawiska.

Z góry dziękujemy Państwu za pomoc.

Link do ankiety: http://badania.corigo.pl/ankieta/966407/bulkowo-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html