Aktualności


ARiMR informuje o Portalu IRZ Plus

Data:
Kategoria: Aktualności

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku informuje o Portalu IRZ Plus, który umożliwia składanie przez internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych oraz przegląd danych siedziby stada, danych zwierząt i zgłoszonych zdarzeń.

Korzystanie z Portalu IRZplus pozwala posiadaczom zwierząt na szybkie i wygodnie dokonywanie zgłoszeń zwierzęcych przez Internet, eliminuje konieczność wizyty w BP ARiMR, czy na poczcie w celu wysłania zgłoszenia. W obecnej sytuacji epidemiologicznej jest to bardzo istotne, ponieważ zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się choroby i chroni zdrowie posiadaczy zwierząt oraz pracowników Agencji.

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt składanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów zgłoszeń i wniosków:

 • Zgłoszenie bydła do rejestru.
 • Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,
 • Zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz.
 • Zgłoszenie zmiany stanu stada świń.
 • Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz.
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
 • Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń.
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz.
 • Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła.
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz.
 • Wniosek o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz.
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs  zwierząt (administratora).
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Spis stanu stada świń,
 • Zgłoszenie siedziby stada.
 • Raport kontrolny zbioru danych
 • Zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy.
 • Zgłoszenie zmiany dodatkowego oznakowania lochy.

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt:

 • wgląd do danych Swojej siedziby stada.
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada.
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zgłoszeń informujących ARiMR o przemieszczeniach zwierząt.
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła.
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji,
 • import danych z komputera użytkownika.
 • eksport danych z Portalu IRZplus.
 • wydruki przeglądanych danych w Portalu.
 • zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy i jego zmianę,
 • przegląd rejestru posiadanych loch w siedzibie stada.