W ramach realizacji inwestycji na boisku sportowym w Nowych Łubkach zainstalowanych zostało 6 stalowych słupów oświetleniowych, wyposażonych w 24 oprawy oświetleniowe typu LED. Tuż obok powstała siłownia zewnętrzna. Znajdują się tam podwójne urządzenia montowane na pylonach: orbitrek i jeździec, wyciąg i krzesło, prasa nożna i wioślarz, drabinka i podciąg nóg, ławka i prostownik pleców, krzesło do wyciskania i prasa nożna (oba urządzenia dla dzieci) oraz stoliki do szachownicy i chińczyka.

Zadanie pn. ,,Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 232/4 w m. Nowe Łubki” jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Kwota dofinansowania to 89 758,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Bulkowo otrzymała także dotację z Powiatu Płockiego w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania instalacji oświetlania boiska w Nowych Łubkach. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 154 119,00 zł brutto.