INWESTYCJA ZE WSPARCIA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2018 R.

Przebudowa drogi gminnej nr290430W
Łubki Nowe – Sochocino Praga Etap 2

ZADANIE ZREALIZOWANO DZIĘKI DOFINANSOWANIU Z RZĄDOWEGO
PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ
WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

PRZY WSPÓŁUDZIALE GMINY BULKOWO

Wartość robót budowlanych: 1 350 355,50 zł

Kwota otrzymanej dotacji: 1 011 783,00 zł

Środki własne Gminy Bulkowo: 338 572,50 zł

Procentowy udział dotacji: 74,93%

12 września 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 290430W Łubki Nowe – Sochocino Praga Etap 2”, natomiast 24 października 2018 r.  odbył się końcowy odbiór  robót budowlanych. Przebudowany został odcinek drogi o długości 2,22 km. Całkowita wartość robót budowlanych wynikająca z umowy z wykonawcą to 1 350 355,50 zł, a wysokość otrzymanej dotacji to 1 011 783,00 zł, co stanowi 74,93%. Poza tym Gmina Bulkowo pokryła koszty wykonania niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.