Aktualności


Dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Bulkowo!

Data:
Kategoria: Aktualności

Wspaniałe wieści dotarły do naszej Gminy!

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Bulkowo!

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przedstawiła aktualną listę projektów skierowanych do dofinansowania w ramach programu „Fundusze europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami „.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 365 227,50 zł.

Całkowity koszt średniego samochodu ratowniczo gaśniczego jaki chcemy zakupić to kwota

1 606 150,00 zł. Możliwość wnioskowania o dofinansowanie miały tylko jednostki należące do KSRG.

Dziękujemy!!!

dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Bulkowo!