Aktualności


Dofinansowanie utworzenia pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej imienia Armii Krajowej w Blichowie

Data:
Kategoria: Aktualności

25.10 wójt Gminy Gabriel Graczyk razem ze Skarbnik Gminy Bulkowo Mariolą Rzymkowską w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali umowę na dofinansowanie utworzenia pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej imienia Armii Krajowej w Blichowie.

Pieniądze pozyskane zostały w konkursie „Ekopracownia” zorganizowanym przez WFOŚiGW. Na terenie województwa mazowieckiego powstaną 42 pracownie przyrodnicze, tylko 2 w powiecie płockim. Tym większym powodem do zadowolenia jest fakt, że jedna z nich będzie mieściła się na terenie Naszej Gminy.

Szkoły, ubiegające się o dofinansowanie musiały przygotować filmik prezentujący działania podejmowane lokalnie na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie Szkoły w Blichowie w bardzo kreatywny sposób przekonywali w filmie, że to właśnie w ich szkole powinna powstać nowoczesna ekopracownia.

Efekty ich pracy można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=QRYilohczFw

Gratulacje dla Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej i Uczniów zaangażowania w projekt, dzięki któremu łatwiejsze stanie się poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i prowadzenie działań proekologicznych.

Całkowita wartość zadania to ponad 52 000 zł, otrzymane dofinansowanie wyniosło prawie 47 000 zł, a środki własne z budżetu Gminy Bulkowo to jedynie 5 206 zł oraz wkład pracy Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Bulkowie w przygotowanie pomieszczenia.

„Utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 46 857,41 zł.

https://www.gov.pl/…/narodowy-fundusz-ochrony…

https://wfosigw.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat