Aktualności


Dotacje dla jednostek OSP

Data:
Kategoria: Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał kolejne już dotacje dla aż 5 jednostek OSP z tereny Naszej Gminy.

W dniu 6 września w strażnicy OSP w Wyszogrodzie Wójt Gminy Gabriel Graczyk przyjął z rąk Pana Macieja Wąsika Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy na realizację zadań związanych z zakupem nowoczesnego sprzętu i montażem instalacji fotowoltaicznych.

Szczególnie cieszy fakt, że zauważone zostały niedawno zawiązane Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Bulkowa i Blichowa.

W ramach zadania pn. „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”.

  • OSP Bulkowo – dotacja wynosi12 400 zł, wkład własny Gminy wynosi 1 390 zł – zakup pasy, buty, rękawice, umundurowanie, węże.
  • OSP Blichowo – dotacja wynosi 15 000 zł, wkład własny Gminy wynosi 7 635 zł – zakup toru przeszkód na zawody MDP

W ramach zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,83 kW dla potrzeb OSP”.

  • OSP Blichowo – dotacja wynosi 30 735 zł, wkład własny Gminy wynosi 7 265 zł
  • OSP Nowe Łubki – dotacja wynosi 30 735 zł, wkład własny Gminy wynosi 7 265 zł
  • OSP Pilichówko – dotacja wynosi 30 735 zł, wkład własny Gminy wynosi 7 265 zł.

W ramach zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
(Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

  • OSP Bulkowo – dotacja wynosi 13 200, wkład własny Gminy wynosi 1 470,48 zł – zakup min. hełm, buty, rękawice specjalne, maska do aparatu powietrznego.
  • OSP Nadułki – dotacja wynosi 13 322 zł, wkład własny Gminy wynosi 1 485,85 zł – zakup min. umundurowanie, buty, rękawice, radiotelefon, prądownica, szelki bezpieczeństwa.
  • OSP Nowe Łubki – dotacja wynosi 13 495 zł, wkład własny Gminy wynosi 1 507,71 zł – zakup min. hełm, buty, rękawice specjalne.

Jednostki z terenu naszej Gminy otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 159 622 zł.

Wójt Gminy Bulkowo raz jeszcze dziękuje Panu Sekretarzowi Stanu w MSWiA Maciejowi Wąsikowi oraz Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Panu Maciejowi Małeckiemu za zaangażowanie w zwiększanie zakresu rządowych inwestycji wspierających działalność jednostek OSP na terenie Gminy Bulkowo.