Aktualności


Dotacje z programu „Moja Woda”

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, że trwa nabór wniosków na dofinansowanie dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda”, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym można otrzymać dofinansowanie do utworzenia na terenie swojej nieruchomości systemów zatrzymania wód opadowych. Wysokość dotacji to nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 6 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z poprzednich edycjach programu „Moja Woda”.

Dotacje będzie można otrzymać m. in. do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji: do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3.

Aby otrzymać dotację, należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o wsparcie wraz dokumentami potwierdzającymi wydatek (np. fakturami zakupu) oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).

Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tys. zł. Nabór trwa do dnia 30 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania środków.

Informacji dotyczących szczegółów dofinansowania udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydział w Płocku, ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock, tel. 24 23 13 380.