Aktualności


Dożynki Powiatu Płockiego

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 3 września w Gminie Radzanowo odbyły się Dożynki Powiatu Płockiego.

Gminę Bulkowo reprezentowała delegacja Koła Gospodyń Wiejskich Włóki ze swoim wieńcem dożynkowym. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia wyróżniającym się mieszkańcom Powiatu Płockiego. Medale „Lider Rolnictwa w Powiecie Płockim” z naszej gminy otrzymały Pani Agnieszka Całka oraz Pani Edyta Zimakowska. Medale są przyznawane osobom zasłużonym w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z rolnictwem, prężnie prowadzącym swoje gospodarstwo rolne, zaangażowanym w życie społeczne wsi, gminy, regionu, wprowadzającym innowacje w rolnictwie, pozyskującym środki unijne.

Podczas dożynek nastąpiło również wręczenie medali w uznaniu wybitnych zasług w obszarze działalności samorządowej, gospodarczej i społecznej. Medal „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” otrzymali Państwo Olga Skibińska, Henryk Ossowski oraz Piotr Głowala. Gmina Bulkowo wystawiła również stoisko promocyjne, którym opiekował się Radny Gminy Bulkowo Pan Mieczysław Józwiak. Gratuluję odznaczeń i wyróżnień, które są świadectwem ogromu pracy i docenieniem znaczącego dorobku. Państwa sukcesy napełniają nas satysfakcją i radością. Państwa osiągnięcia w działalności gospodarczej związanej z rolnictwem oraz w prowadzeniu innych obszarów działalności gospodarczej są powodem do dumy dla całej naszej społeczności.

Dziękuję KGW „Perły” z Blichowo, KGW Włóki, a także Panu Radnemu Mieczysławowi Józwiakowi, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik oraz Radnym Rady Gminy Bulkowo za godne reprezentowanie Gminy Bulkowo.