Aktualności


Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” prowadzi nabór wniosków do Programu Działaj Lokalnie – Myśl Globalnie

Data:
Kategoria: Aktualności

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;
• przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii (Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online);
• w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczą wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy

Termin składania wniosków upływa z dniem 26.05.2022 r. o godz. 23:59.

Więcej  informacji o naborze, regulamin Programu i wzór wniosku znajdują się na stronie: http://www.mlodzirazem.pl

10 maja 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku, adres: ul. Bielska 59, 09-400 Płock, sala nr 4 (sala sesyjna) odbędzie się spotkanie warsztatowe, dotyczące tegorocznego naboru wniosków.