Aktualności


Fundusz Stypendialny Talenty

Data:
Kategoria: Aktualności

Ze wsparcia Funduszu Stypendialnego Talenty mogą skorzystać wybitnie uzdolnieni  uczniowie i studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej. Pomoc materialna może być udzielana na stypendia naukowe, stypendia socjalne (z przeznaczeniem na opłatę akademika, mieszkania, posiłków i innych kosztów związanych z procesem kształcenia) oraz zakup materiałów (np. zakup instrumentów, zakup pomocy i przyborów plastycznych, książek i czasopism).

 

Wniosek mogą złożyć: Wybitnie uzdolnieni  uczniowie i studenci,  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Wsparcie można uzyskać na:

1. Stypendia finansowe przeznaczone na sfinansowanie:

– kursów i innych form edukacji pozaszkolnej, – studiów na uczelniach poza granicami kraju, – obozów połączonych z edukacją w tym obozów językowych, – szkoleń specjalistycznych, – projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk, staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp.), – udziału w wystawach, konkursach itp., – opłat za akademik, mieszkanie, posiłki i innych kosztów związanych z procesem kształcenia.

2. Zakup instrumentów,

3. Zakup pomocy i przyborów plastycznych itp., 4. Zakup książek i czasopism, 5. Zakup pomocy dydaktycznych.

 

Organizatorem programu jest Fundacja Pro Akademika.

 

Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pomocy z Funduszu Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) wyniki w nauce,

b) inne szczególne osiągnięcia,

c) sytuację materialną i życiową kandydata,

d) aktywność społeczną kandydata i złożoną we wniosku propozycję pracy społecznej,

e) podane przez kandydata uzasadnienie ubiegania się o stypendium Funduszu.

 

Termin składania wniosków:

<https://granty.pl/kalendarz/fundusz-stypendialny-talenty/> 1 lipca – 7 sierpnia 2020

 

Szczegóły pod adresem: http://fundusz-talenty.pl/