Bulkowo jest nowoczesną gminą wiejską. Ma charakter rolniczy, usługowy i rekreacyjny, jest gminą czerpiącą z możliwości rozwojowych Płocka i Warszawy, przyjazną małym i średnim przedsiębiorcom, wykorzystującą lokalne tradycje dla rozwoju.

Środowisko naturalne wsi jest w chwili obecnej w bardzo dobrym stanie. Nie posiada zagrożeń dla stanu czystości powietrza, wód, gleb i nie ma także większych źródeł hałasu. Jedynym źródłem są kotłownie węglowe oraz paleniska domowe. Zagrożeniem może być  także działalność rolnicza. Przede wszystkim chodzi tu o zawartość azotu w produkcji zwierzęcej. W celu poprawy tej sytuacji część miejscowych rolników przystąpiła do budowy płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę.
Na terenie gminy istnieje sieć energetyczna, wodociągowa oraz telefoniczna.