Aktualności


Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo
Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku na terenie Gminy Bulkowo dla poniższych miejscowości:

Blichowo, Chlebowo, Golanki Górne, Sochocino Badurki, Wołowa

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2020 do 31.12.2020

2020 Odpady zmieszane (bez popiołu) Odpady segregowane Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.01.2020r. oraz 15.07.2020r.)
PAPIER, METALE
i TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO
BIO
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień
Styczeń 14 21 14 31
Luty 11 18 11
Marzec 10 17 10
Kwiecień 14 21 14
Maj 12 19 12
Czerwiec 9 16 9
Lipiec 14 21 14 30
Sierpień 11 18 11
Wrzesień 8 15 8
Październik 13 20 13
Listopad 10 17 10
Grudzień 8 15 8

Bulkowo, Bulkowo – Kolonia, Dobra, Nowe Krubice

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2020 do 31.12.2020

2020 Odpady zmieszane (bez popiołu) Odpady segregowane Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.01.2020r. oraz 15.07.2020r.)
PAPIER, METALE
i TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO
BIO
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień
Styczeń 10 17 10 31
Luty 14 21 14
Marzec 13 20 13
Kwiecień 10 17 10
Maj 8 15 8
Czerwiec 5 19 5
Lipiec 10 17 10 30
Sierpień 14 21 14
Wrzesień 11 18 11
Październik 9 16 9
Listopad 6 20 6
Grudzień 11 18 11

Daniszewo, Gniewkowo, Nadułki, Nadułki Majdany, Nowy Podleck, Pilichówko, Stary Podleck, Szasty, Włóki

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2020 do 31.12.2020

2020 Odpady zmieszane (bez popiołu) Odpady segregowane Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.01.2020r. oraz 15.07.2020r.)
PAPIER, METALE
i TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO
BIO
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień
Styczeń 8 15 8 31
Luty 12 19 12
Marzec 11 18 11
Kwiecień 8 15 8
Maj 13 20 13
Czerwiec 10 17 10
Lipiec 8 15 8 30
Sierpień 12 19 12
Wrzesień 9 16 9
Październik 14 21 14
Listopad 12 18 12
Grudzień 9 16 9

Gocłowo, Krubice Stare, Osiek, Pilichowo, Worowice, Rogowo

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2020 do 31.12.2020

2020 Odpady zmieszane (bez popiołu) Odpady segregowane Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.01.2020r. oraz 15.07.2020r.)
PAPIER, METALE
i TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO
BIO
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień
Styczeń 9 16 9 31
Luty 13 20 13
Marzec 12 19 12
Kwiecień 9 16 9
Maj 14 21 14
Czerwiec 12 18 12
Lipiec 9 16 9 30
Sierpień 13 20 13
Wrzesień 10 17 10
Październik 8 15 8
Listopad 13 19 13
Grudzień 10 17 10

Krzykosy, Nowe Łubki, Słupca, Sochocino – Czyżewo, Sochocino – Praga, Stare Łubki

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2020 do 31.12.2020

2020 Odpady zmieszane (bez popiołu) Odpady segregowane Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.01.2020r. oraz 15.07.2020r.)
PAPIER, METALE
i TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO
BIO
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień
Styczeń 13 20 13 31
Luty 10 17 10
Marzec 9 16 9
Kwiecień 14 20 14
Maj 11 18 11
Czerwiec 8 15 8
Lipiec 13 20 13 30
Sierpień 10 17 10
Wrzesień 14 21 14
Październik 12 19 12
Listopad 9 16 9
Grudzień 14 21 14


Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w terminach podanych powyżej (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy)
. Odpady należy wystawić do drogi publicznej (w miejscu wystawienia pojemników i worków z odpadami). Przy dużej ilości wystawionych odpadów zbiórka może być kontynuowana w dniu kolejnym.
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie od godz. 7:00, pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej.

Z poważaniem:
REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie
Odział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock (24) 268-10-60