Aktualności


Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 04 września w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie zainaugurowano nowy rok szkolny 2023/2024. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w parafialnym Kościele pw. Św. Anny w Blichowie prowadzoną przez Księdza Kanonika Włodzimierza Dzieńkowskiego.

Druga część uroczystości odbyła się na placu przed Szkołą Podstawową w Blichowie. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Minister Sportu i Turystyki Pan Poseł Kamil Bortniczuk. W obecności Księdza Kanonika Włodzimierza Dzieńkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Krokowskiego, Radnych Gminy Bulkowo, Sekretarz i Skarbnik Gminy, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Joanny Grzywińskiej-Dybek wraz z kadrą pedagogiczną, pracowników Urzędu Gminy Bulkowo i Gospodarki Komunalnej, Rady Rodziców, uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie, Pan Kamil Bortniczuk Minister Sportu i Turystyki przekazał na ręce Wójta Gabriela Graczyka czek na kwotę 1299 999 zł.

Pieniądze przekazane zostaną na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie” w ramach programu „Program Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Szacunkowa wartość inwestycji to kwota 1 857 142,85 zł brutto. Pozyskane dofinansowanie wynosi 1 299 999 zł tj. 70% wartości inwestycji. Wkład własny: 557 142,85 zł. Na terenie gminy Bulkowo nie ma żadnego tego typu obiektu sportowego. Zarówno planowana inwestycja jak i szkoła znajdują się na terenie parku podworskiego w Blichowie wpisanego do rejestru zabytków co utrudnia proces planistyczny i projektowy, aczkolwiek jesteśmy dobrej myśli.

Program ten idealnie wpisuje się w potrzeby stworzenia jak najlepszych warunków do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież szkolną jak również mieszkańców. Dzięki otrzymanemu wsparciu jesteśmy w stanie zrealizować tak ważną i długo oczekiwaną inwestycję, o którą uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy wnioskowali wiele lat.