Aktualności


INFORMACJA

Data:
Kategoria: Aktualności

W ramach ogłoszonego przez WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” osoby, które posiadają zdemontowane wyroby azbestowe powinny niezwłocznie (tj. do 11 maja 2020 r.) złożyć do Urzędu Gminy Bulkowo wniosek o utylizację azbestu. Powyższy wniosek zawiera m.in. informację o wyrobach zawierających azbest, jak również zgłoszenie wykonywania robót budowlanych, które należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock.

Mieszkańcy, którzy złożyli już w/w wniosek do Urzędu Gminy zobowiązani są do potwierdzenia zadeklarowanej ilości posiadanego azbestu oraz podanego terminu realizacji.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie informujemy, że wniosek należy składać w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 23 wejście od strony Banku. Wnioski można również składać drogą mailową na adres: k.dominiak@bulkowo.pl, za pośrednictwem faksu: (24) 265-23-50 bądź przesyłając fotokopię wniosku na wskazany numer: 603 035 566.

Wszystkie niezbędne dokumenty, które wymagane są przy ubieganiu się o dofinansowanie na utylizację wyrobów azbestowych stanowiących pokrycia dachowe są dostępne na stronie internetowej www.bulkowo.pl w zakładce  Dla Mieszkańców → pliki do pobrania oraz w Biurze Podawczym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 265-20-13 wew. 30 lub wew. 12.