Aktualności


Informacja

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z wezwaniem Gminy Bulkowo przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa do uzupełnienia braków formalnych, prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR, tj. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS, KOWR, bądź inny dokument. W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów można podać datę urodzenia, numer PESEL, imiona rodziców osoby wskazanej jako były pracownik PPGR.

Ponadto niezbędne jest podanie numeru PESEL dziecka, na które składany był Wniosek.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 7 grudnia 2021 r. do godz. 15:15 do pokoju nr 9 Urzędu Gminy Bulkowo.

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów spowoduje brak możliwości dalszego rozpatrywania Wniosków.