Aktualności


Informacja

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w Urzędzie Gminy w Bulkowie uruchomiony został punkt konsultacyjny, w przedmiocie wsparcia realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat w/w programu, złożenia wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie.

Punkt czynny jest we wtorki w godzinach: 7.15 – 12.15 oraz czwartki w godzinach: 12.00 – 17.00. Telefon kontaktowy  osoby wyznaczonej do obsługi interesantów: 573-488-983 (w godz. funkcjonowania punktu).

W ostatnich dniach otrzymujemy informacje od mieszkańców, że na terenie gminy Bulkowo pojawili się przedstawiciele firm, którzy proponują podpisywanie umów  w ramach programu „Czyste powietrze”.

Informuję, że osoby te nie mają nic wspólnego z Urzędem Gminy Bulkowo.

W związku z powyższym, proszę wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności!