Aktualności


Informacja dla Rolników

Data:
Kategoria: Aktualności

Rolnicy posiadający powyżej 75 ha ziemi są zobowiązani uzyskać wpis do Rejestru – BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Wniosek o wpis do Rejestru – BDO należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w celu prowadzenia ewidencji odpadów, w tym folii rolniczych. Ewidencją odpadów w gospodarstwie rolnym oprócz folii do sianokiszonki objęte są  między innymi również siatki i sznurki do balotów oraz worki typu Big Bag.

Niedopełnienie od 1 stycznia 2020 roku ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru – BDO i brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz dotkliwe sankcje.

Dodatkowe informacje dotyczące Rejestru – BDO można uzyskać pod telefonem kontaktowym do Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego:
22 59 79 200 lub 22 59 79 201 oraz na stronie internetowej:  www.bdo.mos.gov.pl