Aktualności


Informacja dotycząca zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem/dokarmianiem dzikich gołębi

Data:
Kategoria: Aktualności

plakat Informacja dotycząca zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem/dokarmianiem dzikich gołębi plakat Informacja dotycząca zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem/dokarmianiem dzikich gołębi

Dziko żyjące gołębie mogą przenosić: pluskwy, pchły gołębie, ptaszyniec kurzy, obrzeżki gołębie (zwany też kleszczem gołębim).

Zagrożenie dla człowieka: reakcje alergiczne, borelioza, wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu, infekcje układu oddechowego, zapalenie płuc, itp.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności stosowania zabezpieczeń ograniczających dostęp gołębi oraz o regularnym sprzątaniu odchodów, resztek gniazd, skorupek po jajach gołębich, pożywienia, piór, puchu i innych zanieczyszczeń.