Aktualności


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Płocku I

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Płocku I

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Bulkowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Płocku I informuje, co następuje:

§ 1

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019  r. do godz. 1515 w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 2,

– Nr 2, w liczbie 2,

– Nr 3, w liczbie 2,

– Nr 4, w liczbie 2,

– Nr 5, w liczbie 4,

– Nr 6, w liczbie 2,

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 12 00  w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Płocku I

Edyta Dzielińska