Aktualności


Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca rozliczania wniosków o przyznanie pomocy

Data:
Kategoria: Aktualności

                       

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U.2020. poz.695), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” przekazuje w załączeniu pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych wyjaśnień dotyczących stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w odniesieniu do poddziałania 19.2.

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi