Aktualności


Informacja nt. wydania informacji o średniej rocznej liczbie DJP zwierząt/liczbie świń w gospodarstwie

Data:
Kategoria: Aktualności

logo ARiMR 30 lat

Szanowni Państwo,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Płocku zachęca do składania Wniosku o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP zwierząt/liczbie świń w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za pośrednictwem aplikacji IRZplus.

Ścieżka postępowania:

  • arimr.gov.pl
  • Systemy teleinformatyczne ARiMR
  • IRZ plus -> przejdź do IRZplus irz.arimr.gov.pl -> logowanie do serwisu IRZplus (podajemy login i hasło ->zaloguj)
  • utwórz nowy dokument
  • DJP3 – wniosek o wydanie informacji o DJP – podatek akcyzowy
  • Wypełniamy pola w zgłoszeniu: numer producenta, rok 2023 (w zaświadczeniu system oblicza średnią roczną liczbę DJP w gospodarstwie za rok ubiegły), opcjonalnie zgodę na kontakt telefoniczny oraz numer telefonu oraz preferowany sposób odbioru odpowiedzi
  • Zaświadczenie zostanie przekazane do producenta zgodnie z zaznaczonym we wniosku sposobem odbioru odpowiedzi.

 Kierownik Biura Powiatowego

– Grzegorz Szykulski-