Aktualności


Informacja o wykorzystaniu kwoty pomocy de minimis w rolnictwie

Data:
Kategoria: Aktualności

Informacja o wykorzystaniu kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.
Aktualne wykorzystanie limitu na dzień 07.11.2018 (09:04) wynosi 225 700 000,00 euro,
co stanowi 100% Wprowadzanie nowych decyzji i zatwierdzanie sprawozdań zawierających decyzje z rozporządzenia 1408/2013 jest obecnie wstrzymane.

Pobierz pismo

Pobierz informację