Aktualności


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie

przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 8/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie z dnia 14 maja 2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie informuje, że postępowanie konkursowe na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie zakończono bez rozstrzygnięcia, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta