Aktualności


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. organizacyjnych, promocji i sportu

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Bulkowo

na stanowisko:

ds. organizacyjnych, promocji i sportu

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Staniszewska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Aleksandra Staniszewska wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy ds. organizacyjnych, promocji i sportu, spełniając oczekiwania pracodawcy.