Aktualności


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE w URZĘDZIE GMINY BULKOWO

Data:
Kategoria: Aktualności

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BULKOWIE

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Izabela Zuchora.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatką spełniającą wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatka oceniana była według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Izabela Zuchora wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, spełniając tym oczekiwania pracodawcy.