Aktualności


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – ds. księgowości budżetowej

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Bulkowo

na stanowisko:

ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aldona Jasińska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatkami spełniającymi wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatki oceniane były według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Aldona Jasińska wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej, spełniając tym oczekiwania pracodawcy.