Aktualności


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – ds. obywatelskich, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Bulkowo

na stanowisko:

ds. obywatelskich, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Mateusz Żukowski.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pan Mateusz Żukowski wykazał się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy ds. obywatelskich, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, spełniając tym oczekiwania pracodawcy.