Aktualności


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy Bulkowo na stanowisko: Sekretarz Gminy

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Bulkowo

na stanowisko:

Sekretarz Gminy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aniela Kopaczewska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatką spełniającą wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatka oceniana była według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Aniela Kopaczewska wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy- Sekretarz Gminy, spełniając oczekiwania pracodawcy.

Bulkowo, dnia 31.05.2021r.