Aktualności


Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w obrębie Nadułki, gmina Bulkowo

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo, dnia 21 grudnia 2020 r.

 Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w obrębie Nadułki, gmina Bulkowo

 1. Data, miejsce i rodzaj przetargu:

 – data przetargu: 14.12.2020 r., godz. 12ºº,

 – miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

 – rodzaj przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony.

 2. Przedmiot przetargu: niezabudowana nieruchomość gminna położona w obrębie Nadułki, oznaczona nr ew. 11/6 o pow. 1,45 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku – VI Wydział KW, prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00085276/9.

 3. Cena wywoławcza nieruchomości: 66300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych). Sprzedaż nieruchomości – zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu w wyznaczonym terminie, formie i wysokości nie wpłynęło wadium, co było warunkiem przystąpienia do przetargu.