Aktualności


Informacja o wyniku przetargu

Data:
Kategoria: Aktualności
  1. Data, miejsce i rodzaj przetargu:

– data przetargu:  12.03.2020 r.,  godz. 10ºº ,

– miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1,

sala posiedzeń nr 23,

– rodzaj przetargu:  pierwszy przetarg ustny nieograniczony.

  1. Przedmiot przetargu – zabudowana nieruchomość gminna położona w obrębie Nadułki,

oznaczona  nr ew. 11/19  o  pow. 4,46 ha,  dla której  w  Sądzie  Rejonowym w  Płocku
prowadzona jest księga wieczysta nr KW PL1P/00077571/8.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 573 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy
    tysiące złotych ). Sprzedaż nieruchomości –  zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
  2. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.