Aktualności


Informacja o wyniku przetargu

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo, dnia  9 marca 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu

 1. Data, miejsce i rodzaj przetargu:
  • data przetargu:  3.03.2021 r.,  godz. 10ºº ,
  • miejsce przeprowadzenia przetargu:  siedziba  Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.
  • rodzaj przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony.
 2. Przedmiot przetarg: niezabudowane nieruchomości gminne położone w obrębie Worowice, oznaczone nr ew.:
  • 84/9   o pow. 1284 m² – cena wywoławcza: 35.950,00 zł.
  • 84/10 o pow. 1308 m² – cena wywoławcza: 37.930,00 zł
  • 84/11 o pow.  989 m²  – cena wywoławcza: 26.700,00 zł
  • 84/12 o pow.  925 m²  – cena wywoławcza: 32.370,00 zł
   dla których w Sądzie Rejonowym w Płocku – VI Wydział KW, prowadzona jest księga wieczysta nr  PL1P/00064456/2.
 3. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.
  W wyznaczonym terminie, formie i wysokości nie wpłynęło wadium, co było warunkiem   przystąpienia do przetargu.