Aktualności


Informacja o wyniku przetargu

Data:
Kategoria: Aktualności
 1. Data, miejsce i rodzaj  przetargu:

– data przetargu: 2.09.2021 r.,  godz. 10ºº ,

– miejsce przeprowadzenia przetargu:  siedziba  Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

– rodzaj przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony.

 1. Przedmiot przetarg: nieruchomości gruntowe gminne położone w obrębie Worowice, oznaczone nr ew.:

  – 84/9   o pow. 1284 m² – cena wywoławcza: 35.950,00 zł.

  – 84/10 o pow. 1308 m² – cena wywoławcza: 37.930,00 zł.

  – 84/11 o pow.  989 m²  – cena wywoławcza: 26.700,00 zł.

  – 84/12 o pow.  925 m²  – cena wywoławcza: 32.370,00 zł. dla których w Sądzie Rejonowym w Płocku – VI Wydział KW, prowadzona jest księga wieczysta nr  PL1P/00064456/2.

 2. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.
  W wyznaczonym terminie, formie i wysokości nie wpłynęło wadium, co było warunkiem   przystąpienia do przetargu.