Aktualności


Informacja o wyniku przetargu

Data:
Kategoria: Aktualności
  1. Data, miejsce i rodzaj  przetargu:

– data przetargu: 1.02.2022 r.,  godz. 10ºº ,

– miejsce przeprowadzenia przetargu:  siedziba  Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

– rodzaj przetargu: trzeci przetarg ustny nieograniczony.

  1. Przedmiot przetargu: nieruchomości gruntowe gminne położone w obrębie Worowice, oznaczone nr ew.:

– 84/9   o pow. 1284 m² – cena wywoławcza: 32 355,00 zł.

– 84/10 o pow. 1308 m² – cena wywoławcza: 34 137,00 zł.

– 84/11 o pow.  989 m²  – cena wywoławcza: 24 030,00 zł.

– 84/12 o pow.  925 m²  – cena wywoławcza: 29 133,00 zł.

 dla których w Sądzie Rejonowym w Płocku – VI Wydział KW, prowadzona jest księga wieczysta nr  PL1P/00064456/2.

3. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

W wyznaczonym terminie, formie i wysokości nie wpłynęło wadium, co było warunkiem   przystąpienia do przetargu.