Aktualności


Informacja o wyniku przetargu

Data:
Kategoria: Aktualności
  1. Data, miejsce i rodzaj przetargu:
  • data przetargu – 18 marca 2019 r., godz. 1000 ,
  • miejsce przeprowadzenia przetargu – siedziba Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, sala posiedzeń nr 23,
  • rodzaj przetargu – drugi przetarg ustny nieograniczony.
  1. Przedmiot przetargu – zabudowana nieruchomość gminna położona w obrębie Nadułki, oznaczona nr ew. 11/19 o pow. 4,46 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku prowadzona jest księga wieczysta nr KW PL1P/00077571/8.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości – 573 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). Sprzedaż nieruchomości – zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
  3. Drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu. W wyznaczonym terminie, formie i wysokości nie wpłynęło wadium, co było warunkiem przystąpienia do przetargu.