Aktualności


Informacja od Zarządu Powiatu Płockiego

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi uwagami pszczelarzy, działających na terenie powiatu płockiego, dotyczącymi wiosennego i wczesnoletniego (tj. wykonywanego w okresie intensywnego rozwoju rodzin pszczelich) wycinania traw, koszenia łąk i innych terenów zielonych, bogatych w miododajne kwiaty i zioła, które są pożytkiem dla pszczół – zachęcamy do przyszłorocznego koszenia trawy, najwcześniej w od II połowy czerwca.

Podnoszenie się temperatury powietrza, susze, wymieranie rodzimych gatunków roślin i zwierząt, wymagają od każdego z nas działań. Obok segregacji odpadów, działań antysmogowych, czy oszczędzania wody, znaczny wpływ na jakość otaczającego nas środowiska ma tworzenie i właściwe utrzymanie terenów zielonych.

Tereny zielone, w tym trawniki, są elementem tzw. małej retencji. Pozwalają na spowolnienie odpływu wód opadowych, przez co odciążają system kanalizacyjny, regulują klimat, poprzez zwiększenie poziomu wilgotności i zmniejszenie wysokich temperatur, pochłaniając jednocześnie przy tym dwutlenek węgla i wydzielając tlen. Funkcjonują jak filtry zatrzymujące szkodliwe pyły powietrza (kurz i inne zanieczyszczenia), zwiększając jednocześnie różnorodność biologiczną.

Większość ptaków żywi się nasionami traw i larwami owadów, które zimują w źdźbłach i łodygach traw. Gładko skoszony trawnik, czy łąka to niemal pustynia biologiczna. Rośliny, aby mogły się rozmnażać, potrzebują dojrzeć – wydać nasiona, a wcześniej muszą być zapylone przez owady pyłkiem tego samego gatunku. Przedwczesne ich koszenie, tj. przed ich pełnym rozkwitem i wysianiem powoduje, że z każdym kolejnym rokiem jest ich coraz mniej, a nawet niektóre rośliny giną bezpowrotnie. Ograniczenie koszenia jest to zatem łatwy i bez kosztowy sposób na zwiększenie różnorodności roślin. Powoduje to również, pociągnięcie łańcucha zdarzeń, ponieważ bogatsza w różnorodność roślinność jest znacznie bogatszym źródłem pokarmu i schronień dla zapylaczy i wielu innych organizmów (źródło: „Efekt (braku) kosiarki”, Nauka dla przyrody, aut. Dr Joanna Kaizer-Bonk, dr Justyna Kierat).

Ponadto, przy niewielkich opadach deszczu, zbyt częste koszenie trawników może doprowadzić do trwałego przesuszenia gleby, a wysokie trawniki znakomicie zatrzymują wodę i schładzają otoczenie. Ma to niebagatelne znaczenie, z uwagi na fakt, iż w „Planie przeciwdziałania skutkom suszy” przygotowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wskazano, iż Powiat Płocki jest bardzo zagrożony (klasa III) i ekstremalnie zagrożony (klasa IV) suszą rolniczą na obszarach gruntów rolnych, łąk, pastwisk i terenach leśnych. Północna część Powiatu Płockiego (powyżej Wisły) ekstremalnie zagrożona jest (klasa IV) suszą hydrogeologiczną. Analiza ta potwierdza stan faktyczny, ponieważ od kilku lat rolnicy Powiatu Płockiego borykają się z problemem suszy rolniczej.

Wsłuchując się w głos osób, którym bioróżnorodność i pszczelarstwo nie są obojętne, zachęcamy do tworzenia łąk kwietnych lub ostoi przyrody koszonych od II połowy czerwca, aby pszczoły w trakcie kwitnienia mniszka lekarskiego miały szansę pobrać pokarm. Przedwczesne i częste koszenie łąk — trwałych użytków zielonych, jest działaniem niszczycielskim dla życia pszczół. Zdajemy sobie sprawę jednak, że są miejsca, gdzie koszenie jest niezbędne – np. pobocza dróg, w miejscach o ograniczonej widoczności. Apelujemy jednak, aby praktykę koszenia traw m.in. na terenach komunalnych oraz w miejscach, gdzie nie jest to konieczne, maksymalnie ograniczyć.

Zmiana klimatu wpływa na zmianę terminarza kwitnienia roślin, a tym samym dostępność pokarmu dla pszczół.

W sytuacji gwałtownych zmian klimatycznych, odstąpienie od przedwczesnego i częstego koszenia łąk i terenów zielem, korzystnie wpłynie na środowisko, w którym żyjemy, spowoduje zachowanie polskiego krajobrazu przepięknie ukwieconych łąk, pól porośniętych pachnącymi ziołami, które potrzebne są dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dodatkowo przyczyni się do znacznych odczuwalnych oszczędności.

podpis z pieczątką starosty płockiego