Aktualności


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku

Data:
Kategoria: Aktualności

 

W związku ze stwierdzeniem wystąpienia dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu płońskiego w dniach 27-29 maja 2019r.:

 1. u 1 sztuki dzika padłego, znalezionego na terenie miejscowości Strzembowo, 09-152 Naruszewo (około 9 km od granicy z powiatem płockim) oraz
 2. u 5 sztuk padłych dzików, znalezionych na terenie miejscowości Zdziarka, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą (około 6,5 km od granicy z powiatem płockim),

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, co następuje:

 • ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym, choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi;
 • nie należy dokarmiać dzików;
 • w przypadku znalezienia martwego dzika nie dotykać go, w miarę możliwości oznakować miejsce jego znalezienia, o znalezieniu zwłok powiadomić Urząd Gminy/Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku/Policję/Straż Gminną/ Leśnictwo/Nadleśnictwo/lekarza weterynarii wolnej praktyki;
 • należy przestrzegać zasad higieny osobistej i zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną wynikających z przepisów prawa, tj.:
 • stosować odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi trzody chlewnej lub odzież i obuwie jednorazowego użytku;
 • utrzymywać trzodę chlewną w budynku inwentarskim zabezpieczonym przed dostępem zwierząt dzikich;
 • paszę, słomę i siano przechowywać w sposób zabezpieczający przed dostępem zwierząt dzikich;
 • w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywana jest trzoda chlewna rozłożyć maty dezynfekcyjne nasączone roztworem środka dezynfekcyjnego dedykowanego do użycia przy zapobieganiu wirusa ASF;
 • trzodę chlewną utrzymywać oddzielnie od innych gatunków zwierząt kopytnych;
 • w strefie ochronnej w bramach wjazdowych/wyjazdowych z gospodarstwa umieścić maty dezynfekcyjne/niecki dezynfekcyjne/kurtyny dezynfekcyjne/bramy dezynfekcyjne;
 • prowadzić rejestr wejść i wyjść z budynku inwentarskiego oraz rejestr wjazdów i wyjazdów transportów świń do/z gospodarstwa;
 • sporządzić spis posiadanych świń z podziałem na grupy wiekowe/technologiczne i aktualizować go na bieżąco.

Ponadto zabronione jest:

 • obsługiwanie trzody chlewnej w kilku różnych gospodarstwach;
 • wnoszenie i wwożenie na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie: zwłok dzików, tusz dzików lub ich części oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików;
 • obsługiwanie trzody chlewnej przez osoby, które uczestniczyły w polowaniach lub odłowach zwierząt dzikich, przez 72 godziny po zakończeniu tych czynności;
 • wykorzystywanie słomy na ściółkę lub ziarna i zielonki do karmienia świń, pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia bez zabiegów unieszkodliwiających wirusa ASF lub bez ich składowania przynajmniej 90 dni przed wykorzystaniem, w sposób zabezpieczający przed dostępem dzików.