Aktualności


Informacja w sprawie wysyłki unikalnych identyfikatorów deklaracji CEEB

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

18.10.2022 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił mailową wysyłkę unikalnych identyfikatorów deklaracji CEEB do tych obywateli, którzy podali w deklaracji CEEB adres e-mail do kontaktu. Wysyłka realizowana jest z adresu adminZONE@gunb.gov.pl. Korespondencja, którą adresaci otrzymają z tego adresu, jest korespondencją oficjalną, pochodzącą z bezpiecznych serwerów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Unikalny identyfikator deklaracji daje możliwość pobrania pliku PDF złożonej deklaracji. Ma on obywatelom ułatwić uzyskanie kopii deklaracji bez potrzeby udawania się w tym celu do urzędu gminy/miasta. Wraz z identyfikatorem w korespondencji adresaci otrzymują link, do usługi „Sprawdź swoją deklarację”. Usługa ta znajduje się na oficjalnym portalu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków GUNB. Swoją deklarację można również sprawdzić bezpośrednio ze strony https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify.

Z poważaniem,

Zespół CEEB
https://CEEB.gov.pl/