Aktualności


Informacja z ARiMR o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Data:
Kategoria: Aktualności

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku informuje, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 ze zm.), zwanej dalej ustawą o płatnościach i art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 182) wniosek o przyznanie płatności, składa się za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji.

ZMIANY w stosunku do lat ubiegłych:

  • Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej czy też złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian.
  • Od roku 2021 obowiązek wskazania upraw we wniosku dotyczy wszystkich rolników, nawet w przypadku, gdy powierzchnia gruntów ornych jest mniejsza niż 10 ha.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), będzie można składać od dnia 15 marca za pomocą aplikacji eWniosekPlus, która dostępna jest na: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html

W siedzibie Biura dostępne są dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Wykaz kontaktów do pracowników MODR Płock w poszczególnych gminach dostępny jest na stronie: https://www.modr.mazowsze.pl/oddzialy-kontakt/oddzial-w-plocku/tzd-plock