Aktualności


INFORMACJA Z KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Data:
Kategoria: Aktualności

Informujemy, iż w dniu 25.10.2019 r. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone-z) ogłoszone zostało postępowanie w trybie art. 4 p. 8 Ustawy Pzp na zadanie remontowe pn.:

„KWP zs. w Radomiu oddział zamiejscowy Płock – prace remontowe”

z terminem składania ofert 30.10.2019 r. do godz. 12:00.