Aktualności


INFORMACJA Z KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Data:
Kategoria: Aktualności
Informujemy, iż w dniu 20.02.2020 r. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone-z) ogłoszone zostało w trybie art. 4 p. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie na wybór wykonawcy na zadanie pn.:

„PP Łąck – wykonanie instalacji wewnętrznej gazu zasilania piecyka gazowego w obiekcie czynnym”

z terminem składania ofert 25.02.2020 r. do godz. 14:30.