Aktualności


Informacja z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Data:
Kategoria: Aktualności
Informujemy, iż w dniu 04.09.2020 r. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone) ogłoszone zostało w trybie art. 4 p. 8 Ustawy PZP postępowanie przetargowe na zadanie remontowe pn.:

„KP Gąbin – naprawa dachu, bram”

z terminem składania ofert do 10.09.2020 r. do godz. 14:30.