Aktualności


INFORMACJA Z KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Data:
Kategoria: Aktualności
Informujemy, iż w dniu 26.11.2020 r. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone-z) ogłoszone zostało w trybie art. 4 p. 8 Ustawy PZP postępowanie na wybór wykonawcy na zadanie pn.:

„KWP o/z Płock – remont bram”

z terminem składania ofert do 30.11.2020 r. do godz. 13:30.