Aktualności


Informacja z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Data:
Kategoria: Aktualności

Informujemy, iż w dniu 19.08.2019 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone) ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zadanie remontowe pn.:

„KWP zs. w Radomiu oddział zamiejscowy Płock – remont posadzek”

z terminem składania ofert 27.08.2019 r. do godz. 12:00.