Aktualności


K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU I i II

Data:
Kategoria: Aktualności

w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020 r.

W związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020 r. informujemy, iż do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszeń kandydatów do komisji mogą dokonywać komitety wyborcze oraz wyborcy. Zgłoszenia można składać w urzędach gmin.

Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, które nie odbyły się w dniu 10 maja 2020 r.

Druk zgłoszenia do komisji w załączeniu.

  1. dla komitetu wyborczego
  2. dla wyborcy

Komisarz Wyborczy w Płocku I                                                                                   Komisarz Wyborczy w Płocku II
/-/Edyta Dzielińska /-/                                                                                                       Małgorzata Marta Walisiewicz