Aktualności


Komunikat KRUS

Data:
Kategoria: Aktualności

logo KRUSKASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Szanowni Państwo, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania:
Czasowo zostają zawieszone badania lekarskie w Placówce Terenowej
– Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym – jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;
Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone druki i formularze, które po wypełnieniu należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. W przypadku pytań – kontakt z KRUS – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), kontakt telefoniczny do pracowników PT KRUS w PŁOCKU:
Tel. sprawy ubezpieczenia społecznego: (24) 231-31-14
– Tel. sprawy świadczeniowe: (24) 231-31-15
– Tel. Prewencja- wypadki: (24) 267-44-25
– Tel. Rehabilitacja: (24) 267-44-13
– Tel. Orzecznictwo: (24) 231-31-23
– Adres e-mail PT: plock@krus.gov.pl
Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.
Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie. www.krus.gov.pl

Dyrekcja Oddziału Warszawskiego
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Pobierz komunikat KRUS