Aktualności


Komunikat meteorologiczny

Data:
Kategoria: Aktualności

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Zasięg ostrzeżenia w województwie

Mapa występowania

Komunikat meteorologiczny z godz. 09:27 dnia 31.12.2020
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawiska Gęsta mgła
Obszar województwo mazowieckie
powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, Płock, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, żuromiński
Sytuacja meteorologiczna Miejscami wciąż obserwuje się zaleganie gęstej mgły, lokalnie marznącej, powodującej
ograniczenie widzialności nawet do 100 m. Mgła może utrzymywać się na tym obszarze do godzin okołopołudniowych. Widzialność w ciągu najbliższych godzin będzie się powoli
poprawiać.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron
Godzina i data wydania godz. 09:27 dnia 31.12.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.