Aktualności


KOMUNIKAT/OSTRZEŻENIE!

Data:
Kategoria: Aktualności

Dochodzą do nas sygnały, że w ostatnich dniach do mieszkańców gminy – akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej, telefonują (nawet w dni wolne od pracy) osoby podające się za przedstawicieli Krajowej Spółki Cukrowej, które proszą o podanie danych osobowych (np. PESEL, data urodzenia, numer dowodu osobistego itp.), które to dane są rzekomo potrzebne do przedłużenia ważności (mocy prawnej) dokumentów akcji wydanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu.

PROSIMY O NIEPODAWANIE JAKICHKOLWIEK DANYCH, GDYŻ JEST TO PRÓBA ICH WYŁUDZENIA!!!

Nie ma możliwości telefonicznego przedłużenia ważności tych akcji!!! – (nie wolno żądać podawania takich danych telefonicznie)!

Urząd Gminy Bulkowo informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 marca 2021 roku wygasa z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, a moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Oznacza to, że począwszy od dnia 1 marca 2021 roku wpis do rejestru akcjonariuszy jest jedynym prawnym potwierdzeniem przysługiwania wpisanemu do rejestru akcjonariuszowi praw do akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej.

Po dniu 1 marca 2021 roku dokumenty akcji zachowują jednak moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez 5 kolejnych lat, tj. do dnia 1 marca 2026 roku. Jeśli zatem w tym okresie akcjonariusz złoży w Spółce dokument akcji, zostanie wpisany do rejestru akcjonariuszy, co ponownie umożliwi mu wykonywanie praw udziałowych (np. dywidenda). Po dniu 1 marca 2026 roku akcjonariusz, który nie złożył dokumentu akcji zostanie pozbawiony ochrony praw udziałowych; utraci roszczenie o wpisanie go do rejestru akcjonariuszy na podstawie posiadanych dokumentów akcji Spółki. (szczegóły na stronie Spółki – www.polski-cukier.pl).