Aktualności


Komunikat Starosty Płockiego

Data:
Kategoria: Aktualności

Z uwagi na narastający problem dotyczący braku regulowania składek członkowskich na rzecz spółki wodnej oraz niedostatecznej konserwacji urządzeń melioracji wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu płockiego Starosta Płocki przypomina, iż, zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.), spółki wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.

Pobierz Komunikat Starosty Płockiego