Aktualności


KONKURS FIO – Mazowsze Lokalnie 2019

Data:
Kategoria: Aktualności

Informujemy, że od 25 lutego do 18 marca 2019 roku trwa nabór wniosków w Konkursie ,,FIO – Mazowsze Lokalnie” 2019. Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego i działających na jego terenie.

Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1500,00 zł do 5000,00 zł. Celem Konkursu ,,FIO-Mazowsze Lokalnie” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów.

Działania realizowane w ramach projektu będą mogły trwać maksymalnie 6 miesięcy tj. od maja do października 2019.

Do udziału w konkursie zachęcamy lokalne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sołtysów i przedstawicieli sołectw.

Harmonogram oraz regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.mazowszelokalnie.pl/do-pobrania-2/.